ລົງ​ທະ​ບຽນ


  • ປ່ຽນໄຟລ໌ຫຼາຍເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
  • ການອັບໂຫລດແບບ Batch ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດລາກແລະວາງໄຟລ໌ຫຼາຍຄັ້ງໃນແຕ່ລະຄັ້ງແທນທີ່ຈະເປັນເທື່ອລະອັນ
  • ແປງໄຟລ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່ເຖິງ 100GB
  • 🚀 ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ສໍາ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ພິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເພີ່ມ MKV.to​